Hidalgo County Sheriff's Dept. hosts child seat safety program